Odszkodowania po wypadku Kraków

Podstawowym rodzajem świadczenia, jakie przysługuje poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym jest odszkodowanie. Odszkodowanie po wypadku, to nic innego, jak kompensacja poniesionego uszczerbku, który przybierać może postać majątkową i osobową. Bezpośrednią podstawą dochodzenia odpowiedzialności przez osoby poszkodowane są przepisy Kodeksu cywilnego o czynach deliktowych, czyli art. 415 i następne k.c.

Odpowiedzialność ta modyfikowana jest poszczególnymi rodzajami podstaw jej przypisania podmiotowi odpowiedzialnemu, a konkretnie art. 436 k.c., który brzmi „Odpowiedzialność przewidzianą w artykule poprzedzającym ponosi również samoistny posiadacz mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody. Jednakże gdy posiadacz samoistny oddał środek komunikacji w posiadanie zależne, odpowiedzialność ponosi posiadacz zależny. W razie zderzenia się mechanicznych środków komunikacji poruszanych za pomocą sił przyrody wymienione osoby mogą wzajemnie żądać naprawienia poniesionych szkód tylko na zasadach ogólnych. Również tylko na zasadach ogólnych osoby te są odpowiedzialne za szkody wyrządzone tym, których przewożą z grzeczności”. Warto zapamiętać, że zarówno w przypadku wyrządzenia szkody innemu kierującemu, jak i pasażerom (i to zarówno przewożonym przez sprawcę zdarzenia, jak i pasażerom auta osoby poszkodowanej) osobom tym należą się stosowne świadczenia. Również doznanie szkód osobowych i majątkowych przez samego sprawcę zdarzenia czasami wiązać się może z możliwością uzyskania dla niego samego świadczeń odszkodowawczych. Najważniejsze jest właściwe zidentyfikowanie źródła obowiązków odszkodowawczych, ustalenia podmiotu odpowiedzialnego, zasady odpowiedzialności i rozmiaru szkody.

Odszkodowania po wypadku – o czym pamiętać?

Warto zapamiętać, że zarówno w przypadku wyrządzenia szkody innemu kierującemu, jak i pasażerom (i to zarówno przewożonym przez sprawcę zdarzenia, jak i pasażerom auta osoby poszkodowanej) osobom tym należą się stosowne świadczenia. Również doznanie szkód osobowych i majątkowych przez samego sprawcę zdarzenia czasami wiązać się może z możliwością uzyskania dla niego samego świadczeń odszkodowawczych. Najważniejsze jest właściwe zidentyfikowanie źródła obowiązków odszkodowawczych, ustalenia podmiotu odpowiedzialnego, zasady odpowiedzialności i rozmiaru szkody! Odszkodowania komunikacyjne Fonsuris.

Nasza oferta kierowana jest do osób, które utraciły w wypadku komunikacyjnym zdrowie lub straciły najbliższych. Przeżycia związane z wypadkami drogowymi i ich konsekwencje nie pozostają bez znaczenia z punktu widzenia właściwych przepisów prawa, dających możliwość ubiegania się o uzyskanie świadczeń z tego tytułu. Wszelkie uzyskane kwoty pomagają poszkodowanym wrócić do zdrowia, zaś bliskim osób, które poniosły śmierć ułatwiają zorganizowanie życia na nowo. Pieniądze te wykorzystane mogą zostać na potrzeby edukacji dzieci, rozwiązania problemów mieszkaniowych czy komunikacyjnych. Podstawową kwestią dla wszystkich osób uprawnionych oraz samych poszkodowanych jest konieczność szybkiego podjęcia działań po wypadku, w celu kontrolowania postępowania karnego i likwidacyjnego od samego początku. Im więcej pracy zostanie wykonanej przez naszą firmę w tych pierwszych, często decydujących etapach, tym łatwiej później o wysokie odszkodowanie.

Wypadek drogowy
i co dalej?