Pomoc frankowiczom

Jeżeli masz kredyt mieszkaniowy we franku szwajcarskim i chciałbyś odzyskać część pieniędzy pobranych nienależnie przez Bank udzielający kredytu, nasza oferta skierowana jest właśnie do Ciebie! Praktyka udzielania kredytów denominowanych w oparciu o walutę obcą (najczęściej franka szwajcarskiego) wydawała się bezpiecznym rozwiązaniem w czasie, gdy waluta ta trzymała stabilny kurs. W sytuacji, gdy narodowy bank Szwajcarii przestał chronić swoją walutę przed utratą wartości, kurs franka poszybował w górę, w związku z czym wartość kredytów wziętych przez Polaków na cele mieszkaniowe również uległa znacznemu wzrostowi.

Obecnie istnieją rozwiązania prawne, które pozwalają na skuteczne ubieganie się o zwrot od Banku części nienależnie pobranych kwot wynikających z różnic kursowych, tzw. spreadów. Są to różnice pomiędzy średnich kursów waluty ogłaszanych przez NBP, a kursach banku, który udzielił kredytu, według którego to kursu następowało przeliczanie każdej z rat kredytu. W ekstremalnych przypadkach był to nawet 0,50 zł wyższy kurs, niż kurs NBP, po którym powinno nastąpić przeliczenie. Innym rozwiązaniem jest próba przewalutowania kredytu na polskie złote. Wszystkie zainteresowane osoby, które pragną odzyskać nieuczciwie zawyżone spłaty kredytu, prosimy o kontakt z naszą kancelarią.

Zobacz także: odszkodowania po wypadku Kraków